Multnomah Falls by Lorri Maynard/Prairie Blossom Photography

1604541_773985939296278_1305294267_n